Turkish Academic Research Review

2602-2923
2602-2923
Bay
01/12/2016
Türkiye

Turkish Academic Research Review (Türk Akademik Araştırmalar Dergisi) Dergisi’nde, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler, Dini Araştırmalar, Felsefe ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, vb. yazılar yayınlanmakta

Send Message to listing owner

Turkish Academic Research Review