Theology and Religious Studies

Comparative Theology
2008-9651
2322-3421
0098-3137932175
0098-3137932177
01/04/2010
IRAN

Journal Goals

The main goal s of comparative theology, Journal include theological issues and philosophical Subjects and answer the doubts and questions which have been created through schools and cultural invasions and they are subject to the young people. It is necessary to review and study the believing issues which the society requires them. By these studies more addressed should be called and the scientists can relate and cause to approach the different religions with monotheism subjects. comparative theology support the rights of users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles.

coth adheres to the publication ethics and publication malpractice policies as outlined by COPE

•coth support the rights of users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles.
•coth by University of Isfahan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2528-9861
2528-987X
903462191010
15/01/1996
Turkey

“A Journal devoted to Religious Studies in Turkey”

Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi = Cumhuriyet Theology Journal

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) no. 3897088

EBSCO PID: 22392

Founded in 1996 as Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi

Cumhuriyet Theology Journal provides articles written by qualified specialists in the area of Islamic Studies.

Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies/Comparative Religious Studies

Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics

It continues to publish compelling original research articles that contribute to the development of scholarly understanding and interpretation in the history and philosophy of religious thought in all traditions and periods – including the areas of Islamic Studies.

The language of Journal is Turkish (with an abstract, summary, and bibliography in English). Furthermore, two issues are published in a year (15 June-15 December).

This journal uses double-blind peer review. Reviewers are unaware of the identity of the authors, and authors are also unaware of the identity of reviewers. There are at least three reviewers for the total number of articles in each issue. In addition, all articles are checked by means of a program in order to confirm they are not published before and avoid plagiarism.

We publish an English title, an abstract (at least 150 words), keywords (at least 5 concepts), a summary (at least 750 words), and a bibliography prepared in Chicago Manual of Style for each article.

2149-2344
2149-2344
+90 505 233 94 64
25/01/2015
Turkiye

1. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, “İslamî İlimler” alanında uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak söz konusu alanda bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
2. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
3. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, etik kurallardan olan dürüstlük, açıklık, diğer araştırmacıların fikir ve bulgularına saygı ve atıfta bulunarak kullanma, alıntıların etik ve bilimsel ilkelere uygun olması, objektiflik ve yapılan araştırma ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranmak gibi hususlara uymayı taahhüt eder.
4. Dergiye gönderilen yazılar, editörler kurulu (editör ve yardımcıları) tarafından ilgili yazının derginin yayın şartlarını taşıdığına karar vermesi halinde, hakemlere gönderilir.
5. Editör ve editör yardımcıları yayın kurulunun tabii üyesidirler.
6. Dergide çalışma ve yazışma dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.
7. Dergiye gönderilen çalışmalar “Makaleler”, “Tanıtım ve Değerlendirmeler” ve “Çeviriler” üst başlıkları altında neşredilecektir.
8. Dergiye kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazılar önceden herhangi bir kongre, sempozyum ya da toplantıda bildiri olarak sunulması durumunda, yer ve tarih belirtmek koşuluyla; tez ya da basılı kitaplardan istifadeyle hazırlanması halinde, istifade edilen kaynak zikredilmek koşuluyla Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde yayımlanabilir. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap eleştirileri yayımlanabilir. Yayımlanması uygun görülen çalışmaların bütün yayım hakları İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yayımlanan yazıların bilimsel içerik, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
9. Dergiye gönderilen yazıların takibi ve değerlendirilme süreci azami 4 (dört) aydır.
10. Yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.
11. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, açık erişim politikası benimsemiştir.
12. Makale gönderimi için adımlar takip edilirken verilen “Yazım Kurallarına” mutlaka uyulmalıdır.
Derginin hakemleri, alanında uzman öğretim üyeleri arasından yazının içeriğine uygun olarak belirlenir. Her sayının hakem kurulu, dergideki makalelerin muhteviyatına göre değişiklik gösterebilir ve hakemlerin isimleri ilgili sayının jeneriğinde yer alır.
Hakemlerin tespitinde editörler kurulu ile yayın kurulunun alanla ilgili üyesi ortak hareket eder. Yazının tespit edilen hakemlere gönderilmesi, hakem raporlarının takibi, düzeltilen yazıların kontrolü, editör adına, yazının ait olduğu alandaki editör yardımcısı ile yayın kurulundaki ilgili üye tarafından müştereken yürütülür.
Dergiye gönderilen çalışmalar ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu” yla editörler kuruluna bildirirler. Derginin yayın şartlarını taşıyan çalışmaların yayımlanması için, iki hakemin olumlu raporu gerekir. İki hakemden birinin olumsuz değerlendirmede bulunması halinde, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem raporu olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, aksi taktirde yayımlanması mümkün değildir. Hakemlerin “Düzeltme yapıldıktan sonra makaleyi görmek isterim.” değerlendirmesi varsa yazar(lar)ın istenilen düzeltmeleri yapmasından sonra çalışma aynı hakem(ler)e gönderilir. Hakem(ler)in vereceği nihai değerlendirme doğrultusunda makale yayınlanır ya da yayınlanmaz.
Yazıların yayınına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir ve yayınlanmayan yazılar iade edilmez. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

2147-9828
05394257722
15/06/2015
Turkey

NKUIFD is a peer-reviewed Journal published by Namık Kemal University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to NKUIFD are subject to the double-blind peer-review process. Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty.

With a wide publication coverage, the Journal that is a convenient platform for academic publications, has attracted the attention of a great number of researchers.

The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

In addition to the basic study fields mentioned above, articles regarding Ottoman Studies and Middle East Studies will be published in NKUIFD.

2146-9806
1304-6535
15/06/2001
Turkey

SAUIFD is a peer-reviewed Journal published by Sakarya University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

The Scope of the Journal:
Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;
Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;
Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.
In addition to the basic study fields mentioned above, articles regarding Ottoman Studies and Middle East Studies will be published in SAUIFD.